001  Al Fâtihah
002  Al Baqarah
003  Âl 'Imrân
004  An Nisâ'
005  Al Mâ'idah
006  Al An'âm
007  Al A'râf
008  Al Anfâl
009  At Taubah
010  Yûnus
011  Hûd
012  Yûsuf
013  Ar Ra'd
014  Ibrahîm
015  Al Hijr
016  An Nahl
017  Al Isrâ'
018  Al Kahf
019  Maryam
020  Tâ Hâ
021  Al Anbiyâ'
022  Al Hajj
023  Al Mu'minûn
024  An Nûr
025  Al Furqân
026  Ash Shu'arâ'
027  An Naml
028  Al Qasas
029  Al 'Ankabût
030  Ar Rûm
031  Luqmân
032  As Sajdah
033  Al Ahzâb
034  Saba'
035  Fâtir
036  Yâ Sîn
037  As Sâffât
038  Sâd
039  Az Zumar
040  Ghâfir
041  Fussilat
042  Ash-Shûra
043  Az Zukhruf
044  Ad Dukhân
045  Al Jâthiya
046  Al Ahqâf
047  Muhammad
048  Al Fath
049  Al Hujurât
050  Qâf
051  Az Zâriyât
052  At Tûr
053  An Najm
054  Al Qamar
055  Ar Rahmân
056  Al Wâqi'ah
057  Al Hadîd
058  Al Mujâdilah
059  Al Hashr
060  Al Mumtahinah
061  As Saff
062  Al Jumu'ah
063  Al Munafiqûn
064  At Taghâbun
065  At Talâq
066  At Tahrîm
067  Al Mulk
068  Al Qalam
069  Al Hâqqah
070  Al Ma'ârij
071  Nûh
072  Al Jinn
073  Al Muzzammil
074  Al Muddaththir
075  Al Qiyâmah
076  Al Insân
077  Al Mursalât
078  An Naba'
079  An Nazi'ât
080  'Abasa
081  At-Takwîr
082  Al Infitâr
083  Al Mutaffifîn
084  Al Inshiqâq
085  Al Burûj
086  At Târiq
087  Al A'lâ
088  Al Ghâshiyah
089  Al Fajr
090  Al Balad
091  Ash-Shams
092  Al Lail
093  Ad Duha
094  Ash Sharh
095  At Tin
096  Al 'Alaq
097  Al Qadr
098  Al Baiyinah
099  Az-Zalzalah
100  Al 'Adiyât
101  Al Qâri'ah
102  At Takâthur
103  Al 'Asr
104  Al Humazah
105  Al Fîl
106  Quraish
107  Al Mâ'ûn
108  Al Kauthar
109  Al Kâfirûn
110  An Nasr
111  Al Masad
112  Al Ikhlâs
113  Al Falaq
114  An Nâs

Surah An-Najm (53)


 

 

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi

1. Waalnnajmi itha hawa

2. Ma dalla sahibukum wama ghawa

3. Wama yantiqu AAani alhawa

4. In huwa illa wahyun yooha

5. AAallamahu shadeedu alquwa

6. Thoo mirratin faistawa

7. Wahuwa bial-ofuqi al-aAAla

8. Thumma dana fatadalla

9. Fakana qaba qawsayni aw adna

10. Faawha ila AAabdihi ma awha

11. Ma kathaba alfu-adu ma raa

12. Afatumaroonahu AAala ma yara

13. Walaqad raahu nazlatan okhra

14. AAinda sidrati almuntaha

15. AAindaha jannatu alma/wa

16. Ith yaghsha alssidrata ma yaghsha

17. Ma zagha albasaru wama tagha

18. Laqad raa min ayati rabbihi alkubra

19. Afaraaytumu allata waalAAuzza

20. Wamanata alththalithata al-okhra

21. Alakumu alththakaru walahu al-ontha

22. Tilka ithan qismatun deeza

23. In hiya illa asmaon sammaytumooha antum waabaokum ma anzala Allahu biha min sultanin in yattabiAAoona illa alththanna wama tahwa al-anfusu walaqad jaahum min rabbihimu alhuda

24. Am lil-insani ma tamanna

25. Falillahi al-akhiratu waal-oola

26. Wakam min malakin fee alssamawati la tughnee shafaAAatuhum shay-an illa min baAAdi an ya/thana Allahu liman yashao wayarda

27. Inna allatheena la yu/minoona bial-akhirati layusammoona almala-ikata tasmiyata al-ontha

28. Wama lahum bihi min AAilmin in yattabiAAoona illa alththanna wa-inna alththanna la yughnee mina alhaqqi shay-an

29. FaaAArid AAan man tawalla AAan thikrina walam yurid illa alhayata alddunya

30. Thalika mablaghuhum mina alAAilmi inna rabbaka huwa aAAlamu biman dalla AAan sabeelihi wahuwa aAAlamu bimani ihtada

31. Walillahi ma fee alssamawati wama fee al-ardi liyajziya allatheena asaoo bima AAamiloo wayajziya allatheena ahsanoo bialhusna

32. Allatheena yajtaniboona kaba-ira al-ithmi waalfawahisha illa allamama inna rabbaka wasiAAu almaghfirati huwa aAAlamu bikum ith anshaakum mina al-ardi wa-ith antum ajinnatun fee butooni ommahatikum fala tuzakkoo anfusakum huwa aAAlamu bimani ittaqa

33. Afaraayta allathee tawalla

34. WaaAAta qaleelan waakda

35. aAAindahu AAilmu alghaybi fahuwa yara

36. Am lam yunabba/ bima fee suhufi moosa

37. Wa-ibraheema allathee waffa

38. Alla taziru waziratun wizra okhra

39. Waan laysa lil-insani illa ma saAAa

40. Waanna saAAyahu sawfa yura

41. Thumma yujzahu aljazaa al-awfa

42. Waanna ila rabbika almuntaha

43. Waannahu huwa adhaka waabka

44. Waannahu huwa amata waahya

45. Waannahu khalaqa alzzawjayni alththakara waal-ontha

46. Min nutfatin itha tumna

47. Waanna AAalayhi alnnash-ata al-okhra

48. Waannahu huwa aghna waaqna

49. Waannahu huwa rabbu alshshiAAra

50. Waannahu ahlaka AAadan al-oola

51. Wathamooda fama abqa

52. Waqawma noohin min qablu innahum kanoo hum athlama waatgha

53. Waalmu/tafikata ahwa

54. Faghashshaha ma ghashsha

55. Fabi-ayyi ala-i rabbika tatamara

56. Hatha natheerun mina alnnuthuri al-oola

57. Azifati al-azifatu

58. Laysa laha min dooni Allahi kashifatun

59. Afamin hatha alhadeethi taAAjaboona

60. Watadhakoona wala tabkoona

61. Waantum samidoona

62. Faosjudoo lillahi waoAAbudoo