001  Al Fâtihah
002  Al Baqarah
003  Âl 'Imrân
004  An Nisâ'
005  Al Mâ'idah
006  Al An'âm
007  Al A'râf
008  Al Anfâl
009  At Taubah
010  Yûnus
011  Hûd
012  Yûsuf
013  Ar Ra'd
014  Ibrahîm
015  Al Hijr
016  An Nahl
017  Al Isrâ'
018  Al Kahf
019  Maryam
020  Tâ Hâ
021  Al Anbiyâ'
022  Al Hajj
023  Al Mu'minûn
024  An Nûr
025  Al Furqân
026  Ash Shu'arâ'
027  An Naml
028  Al Qasas
029  Al 'Ankabût
030  Ar Rûm
031  Luqmân
032  As Sajdah
033  Al Ahzâb
034  Saba'
035  Fâtir
036  Yâ Sîn
037  As Sâffât
038  Sâd
039  Az Zumar
040  Ghâfir
041  Fussilat
042  Ash-Shûra
043  Az Zukhruf
044  Ad Dukhân
045  Al Jâthiya
046  Al Ahqâf
047  Muhammad
048  Al Fath
049  Al Hujurât
050  Qâf
051  Az Zâriyât
052  At Tûr
053  An Najm
054  Al Qamar
055  Ar Rahmân
056  Al Wâqi'ah
057  Al Hadîd
058  Al Mujâdilah
059  Al Hashr
060  Al Mumtahinah
061  As Saff
062  Al Jumu'ah
063  Al Munafiqûn
064  At Taghâbun
065  At Talâq
066  At Tahrîm
067  Al Mulk
068  Al Qalam
069  Al Hâqqah
070  Al Ma'ârij
071  Nûh
072  Al Jinn
073  Al Muzzammil
074  Al Muddaththir
075  Al Qiyâmah
076  Al Insân
077  Al Mursalât
078  An Naba'
079  An Nazi'ât
080  'Abasa
081  At-Takwîr
082  Al Infitâr
083  Al Mutaffifîn
084  Al Inshiqâq
085  Al Burûj
086  At Târiq
087  Al A'lâ
088  Al Ghâshiyah
089  Al Fajr
090  Al Balad
091  Ash-Shams
092  Al Lail
093  Ad Duha
094  Ash Sharh
095  At Tin
096  Al 'Alaq
097  Al Qadr
098  Al Baiyinah
099  Az-Zalzalah
100  Al 'Adiyât
101  Al Qâri'ah
102  At Takâthur
103  Al 'Asr
104  Al Humazah
105  Al Fîl
106  Quraish
107  Al Mâ'ûn
108  Al Kauthar
109  Al Kâfirûn
110  An Nasr
111  Al Masad
112  Al Ikhlâs
113  Al Falaq
114  An Nâs

Surah Al-Mursalat (77)


 

 

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi

1. Waalmursalati AAurfan

2. FaalAAasifati AAasfan

3. Waalnnashirati nashran

4. Faalfariqati farqan

5. Faalmulqiyati thikran

6. AAuthran aw nuthran

7. Innama tooAAadoona lawaqiAAun

8. Fa-itha alnnujoomu tumisat

9. Wa-itha alssamao furijat

10. Wa-itha aljibalu nusifat

11. Wa-itha alrrusulu oqqitat

12. Li-ayyi yawmin ojjilat

13. Liyawmi alfasli

14. Wama adraka ma yawmu alfasli

15. Waylun yawma-ithin lilmukaththibeena

16. Alam nuhliki al-awwaleena

17. Thumma nutbiAAuhumu al-akhireena

18. Kathalika nafAAalu bialmujrimeena

19. Waylun yawma-ithin lilmukaththibeena

20. Alam nakhluqkum min ma-in maheenin

21. FajaAAalnahu fee qararin makeenin

22. Ila qadarin maAAloomin

23. Faqadarna faniAAma alqadiroona

24. Waylun yawma-ithin lilmukaththibeena

25. Alam najAAali al-arda kifatan

26. Ahyaan waamwatan

27. WajaAAalna feeha rawasiya shamikhatin waasqaynakum maan furatan

28. Waylun yawma-ithin lilmukaththibeena

29. Intaliqoo ila ma kuntum bihi tukaththiboona

30. Intaliqoo ila thillin thee thalathi shuAAabin

31. La thaleelin wala yughnee mina allahabi

32. Innaha tarmee bishararin kaalqasri

33. Kaannahu jimalatun sufrun

34. Waylun yawma-ithin lilmukaththibeena

35. Hatha yawmu la yantiqoona

36. Wala yu/thanu lahum fayaAAtathiroona

37. Waylun yawma-ithin lilmukaththibeena

38. Hatha yawmu alfasli jamaAAnakum waal-awwaleena

39. Fa-in kana lakum kaydun fakeedooni

40. Waylun yawma-ithin lilmukaththibeena

41. Inna almuttaqeena fee thilalin waAAuyoonin

42. Wafawakiha mimma yashtahoona

43. Kuloo waishraboo hanee-an bima kuntum taAAmaloona

44. Inna kathalika najzee almuhsineena

45. Waylun yawma-ithin lilmukaththibeena

46. Kuloo watamattaAAoo qaleelan innakum mujrimoona

47. Waylun yawma-ithin lilmukaththibeena

48. Wa-itha qeela lahumu irkaAAoo la yarkaAAoona

49. Waylun yawma-ithin lilmukaththibeena

50. Fabi-ayyi hadeethin baAAdahu yu/minoona